Jag var med och startade rörelsen Soppkök Stockholm, som försöker lyfta frågan om hemlöshet, skapa en mötesplats, krossa fördomar om hemlöshet och engagera människor i frågan.

Läs mer här:
http://www.facebook.com/soppkokstockholm
http://soppkokstockholm.wordpress.com/
http://www.soppkökstockholm.se

Leave a Reply