Projekt Athena är ett nationellt initiativ för humanistisk upprättelse som syftar dels till ett attitydskifte i synen på humanioran, dels till att höja humaniorastudenters självförtroende inför arbetsmarknaden.

Jag har varit en av projektledarna för Projekt Athena Stockholm. Läs mer om projektet på Facebook:

http://www.facebook.com/ProjektAthena

Leave a Reply