Jag var regelbunden kolumnist på tidningen Metro. Där skrev jag ofta om organisering, rasism och hur vi kan kämpa mot aktuella samhällsorättvisor.