Religionsfrihet och lika lagar för alla

På DN Debatt skrevs nyligen denna artikel om religionsfrihet, där representanter för kristna samfund förespråkar tolerans och respekt för religioner och påminner om den utbredda islamofobin och antisemitismen som finns i samhället.

Någon kommenterade på Facebook så här:

Religionsfrihetshetsen i mainstreammedia börjar verkligen gå för långt. Varför inte döma alla på lika värdegrund, oavsett religionstillhörighet? Det vore ju på många vis det mest respektfulla, eftersom man då åtminstonde behandlar människor lika!

Här är mitt svar.

Det kan inte riktigt betraktas som rättvist om man utgår från ett samhälles moralprinciper för att avgöra vad som är rätt, fel och respektfullt/-löst för hela världens invånare. Dvs att det finns inte så många universella värden som man kan tro. Individualism är inte en självklarhet, det skulle nästan vara lite eurocentriskt att påstå det.

Att en person pga religion eller kultur inte skakar hand med någon annan anses troligtvis inte vara respektlöst av den personen, tvärtom, den gör det för att det är den anser det vara rätt.

Pluralismen gör att vi måste försöka handskas med många olika åsikter, livsåskådningar och levnadssätt i ett samhälle – utan att majoriteten av befolkningen ska “köra över” minoriteterna. Därför finns religionsfriheten.

Att göra som du föreslår, dvs döma alla på lika värdegrund innebär att värdegrunden skulle baseras på majoritetens syn på vad som är rätt och fel och förmodligen inte stämma överens med minoriteters moralprinciper, traditioner och normer. Då skulle det uppstå ännu större kulturkrockar och minoriteterna skulle behandlas respektlöst.

2 thoughts on “Religionsfrihet och lika lagar för alla

Leave a Reply