Därför anmäler jag Ulf Nilsons krönika för hets mot folkgrupp

Jag tycker att det är viktigt att markera att just den typen av generaliseringar och felaktiga anklagelser som Ulf Nilson gjorde i sin senaste krönika inte bör publiceras i Expressen. Även med yttrande- och tryckfrihet är det viktigt att påpeka att Expressen som rikstäckande kvällstidning kan välja vilka krönikor som ska publiceras och vilka som inte ska det. De kan också välja vilka kvalificerade journalister som ska skriva för deras tidning och vilka som inte ska det.

I Ulf Nilsons fall verkar det som att Expressen publicerar allt som han skriver, oavsett hur mycket han sprider främlingsfientlig mytbildning om “invandrares brottslighet”, “massinvandring” och “islamisering”. Det handlar om pressetik, redaktioner refuserar massvis av texter varje dag av olika skäl, det är inte censur.

Idag skickade jag detta mejl till Justitiekanslern:

Hej.

Jag skulle vilja anmäla denna krönika på Expressen av Ulf Nilson för hets mot folkgrupp, då jag upplever att den misstänkliggör och missaktar människor med shiaislamsk tro.

http://www.expressen.se/kronikorer/ulfnilson/1.2622455/ulf-nilson-vi-har-natt-en-punkt-da-alla-anstrangningar-maste-goras-for-att-forhindra-katastrof

Citat som jag anser uttrycker missaktning mot shiamuslimer med anspelning på deras trosbekännelse:

“Båda tillhör islams shia-sekt, som hyllar martyrskap och oförsonlig kamp mot de ‘otrogna’, det vill säga vi.”

“Shiiterna anser att Israel måste förintas, alltså att varje judisk man, kvinna eller barn måste mördas. Ja, de tycker så – svårt att förstå för en svensk – men de tycker så. På allvar. De vill se ett berg av brinnande lik…”

Skribenten menar inte enbart att shiaislam är en “sekt” inom islam som är ute efter en kamp mot “oss” (vilket troligtvis avser icke-shiatroende svenskar), utan att shiamuslimer också förespråkar folkmord och vill se berg av brinnande lik.I sammanhanget bör påpekas att skribenten är krönikör på den rikstäckande tidningen och att detta budskap basuneras ut till allmänheten utan några reservationer, avståndstaganden eller förklaringar från Expressen i publiceringen.

Anledningen till att jag anmäler detta för hets mot folkgrupp är för att jag anser just att det uttrycker missaktning mot shiamuslimer, såsom det är uttryckt i Tryckfrihetsförordningen:

7 kap. Om tryckfrihetsbrott

4 § Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän tryckfrihet skall såsom tryckfrihetsbrott anses följande gärningar, om de begås genom tryckt skrift och är straffbara enligt lag:
[…]

11. hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning;

Ulf Nilsons krönikor

Ulf Nilson har i sina Expressen-krönikor en vana av att misstänkliggöra människor med utländsk bakgrund i allmänhet och muslimer i synnerhet. Här är ett par krönikor av honom som jag har hittat. Märk väl att han bortförklarar sin syn på allt detta med “hoppsan, nu kommer jag bli anklagad för att bli rashatare!” eller “aha, Ulf Nilson, är han främlingsfientlig?”.

Det som är framträdande är att han får väldigt mycket mejl från främlingsfientliga och islamofobiska läsare och att han läser väldigt mycket på den här typen av bloggar. Därför är det inte förvånande att han använder sig av samma islamofobiska diskurs som Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt. Inte bara retoriken, utan även exempel är som inklistrade från Politiskt Inkorrekts “nyheter”.

 • Ulf Nilson vill förbjuda kvinnor att bära slöja, och förklarar att islam är ett problem “även i Sverige”. Vidare menar han att muslimer inte följer Sveriges lagar och påstår att de flesta som våldtar är muslimer:
  Ulf Nilson: Muslimerna får inte tigas ihjäl
  21 dec 2003
 • Angående att många kommer till Sverige från Irak: “Siffrorna kommer från SCB. Jag har bara sammanställt dem. Slutsatsen att vi är på väg att byta folk på Sverige är läsaren fri att hålla med om eller förkasta.”:
  Sverige – ett invandringsland
  5 jun 2007
 • När det gäller Mehdi Ghezali kommenterar han att fundamentalister är avskyvärda, men om man beaktar hans övriga krönikor om muslimer och islam förstår man att detta citat om talibaners version av islam formar hans syn på religionen i sig: “Islam, som denna mäktiga religion praktiseras av talibanerna är, kort sagt, en förolämpning mot mänskligheten.”
  Ulf Nilson: I ett civiliserat land har man rätt att tro precis vad som helst.
  22 sept 2009
 • Här berättar han att han inte är politiskt korrekt. Han beskriver anledningen till att främlingsfientliga skriver till honom genom att använda sverigedemokratiska argument och begrepp om “Sveriges invandringspolitik är ett stort och farligt misslyckande”, “Vi har tillåtit att ghetton bildas – från Södertälje till Landskrona”, “nu tror jag att regeringen – äntligen – måste erkänna att massinvandring under många år skapat enorma problem”
  Ulf Nilson: Vi måste erkänna att lika väl som vi är olika så är vi jämlika
  6 apr 2010
 • Här gör han en nationalistisk födelsetalskalkyl där han visar att svenskar föder färre barn:
  “Hur som helst är den utveckling vi är inne i vad Europa beträffar ett slags utdraget självmord, ivrigt påhejat av de fundamentalistiska muslimer som anser oss som orena avfällingar därför att vi äter griskött och underlåter att förtrycka de äckligt obeslöjade kvinnor vi råkat gifta oss med.”
  Ulf Nilson: Sverige är på väg att ta livet av sig
  3 aug 2010
 • När han ska referera till en främlingsfientlig bok tar han inte tydligt avstånd från boken, utan accepterar dess problemformuleringar som de är och frågar sig i en parentes: “(Är det verkligen “främlingsfientligt” att berätta sanningen?)”:
  Ulf Nilson: Sverige är på väg åt helvete!
  13 okt 2010
 • Nilsons numera ökända rasbiologiska krönika om “pursvenskar” där han förklarar att Sverige befinner sig i krig mot “islamiseringen”:
  Faktum är att vi, ja, svenskarna, faktiskt är på väg att avskaffa oss, om än sakta. Obs! att nu raljerar jag inte längre. Sverige har sen länge minskande befolkning, ja, om vi ser till pursvenskar. Varje par föder statistiskt sett färre än två barn, lika med minskning. Våra invandrare, numera omkring 20 procent, av vilka 400 000 muslimer (varav de allra flesta naturligtvis inte är islamister), föder betydligt fler. Det är oundvikligt att det muslimska inflytandet växer.
  Kort sagt: vi befinner oss i krig, Sverige liksom alla andra europeiska länder (och naturligtvis “den store satan”, USA). Det är ett krig på sparlåga men livsfarligt likafullt.”
  Ulf Nilson: Ingen risk att de militanta muslimerna lyckas i sin avsikt
  15 dec 2010

Det är uppenbart att den problemformulering, snedvridning av statistik och misstänkliggörande av människor med utländsk bakgrund som Ulf Nilson använder sig av i sina krönikor är densamma som Sverigedemokraterna använder, vare sig han sympatiserar med dem eller inte. Det tycker inte jag är okej. Vi måste våga ta debatten om främlingsfientligheten som upprätthålls i media.

——–

UPPDATERING 1: Ajour.se om anmälningen och intressanta kommentarer från professor i civilrätt, Mårten Schultz

UPPDATERING 2: Jag diskuterade anmälningen av Ulf Nilsons krönika med Ulf Nilson i direktsändning på SR Alltid Nyheter idag.

UPPDATERING 3: Medierna i P1 gjorde ett inslag om anmälningen av Ulf Nilsons krönika och intervjuade honom.

UPPDATERING 4: Här svarar den ansvarige utgivaren Thomas Mattsson i sin blogg om Ulf Nilsons krönika

1 thought on “Därför anmäler jag Ulf Nilsons krönika för hets mot folkgrupp

Leave a Reply