Alla som inte är Sverigedemokrater är svenskfientliga

Här definierar Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, vad han menar med begreppet svenskfientlighet.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qcDeVbbTja4]

Detta stämmer till stor del överens med deras invandringspolitiska program, där en statisk bild av svensk kultur (som fortsatt är odefinierad på riktigt) och ett s.k. svenskt kulturellt beteende avgör vem som är svensk. Inget nytt där.

Men ändå definierar de “svensk” så här i programmet:

“Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk. Partiet gör dock en tydlig åtskillnad på nationstillhörighet och medborgarskap och menar att alla svenska medborgare skall ha samma rättigheter och skyldigheter.”

Dvs vi som känner oss som svenskar är svenskar. Men det stämmer ju inte med hur de talar om svenskhet i  sin definition av svenskfientlighet.

Svenskfientlighet är ett begrepp som har funnits på nätet i ett par år nu, och är väldigt vanligt bland främlingsfientliga nätdebattörer, men jag har inte sett det definieras så här passionerat och offentligt av Sverigedemokraterna förut. Begreppet svenskfientlighet är Sverigedemokraternas version av främlingsfientlighet. När någon kallar en Sverigedemokrat främlingsfientlig, kallar de personen svenskfientlig tillbaka.

Om detta sätt att se på kultur, på maktstrukturer och på människor skulle slå igenom i den politiska mainstream-retoriken (vilket det finns risk för i och med Sverigedemokraternas frammarsch) kan vi se en farlig utveckling där människor med utländsk bakgrund blir ännu mer stigmatiserade, diskriminerade och segregerade.

Därför ska jag försöka förstå vad Jimmie Åkesson säger och menar:

Svenskfientligheten är etablissemangets fel. De riksdags- och regeringspolitiker som nu har makten har genom sitt självförakt (svenskar som hatar svenskar) skapat ett samhälle med en utbredd rasistisk och svenskfientlig syn på svenskar, för att makthavarna är själva svenskar som för en politik som positivt särbehandlar människor med annan bakgrund än svensk, enligt Åkesson.

Segregationen av människor med utländsk bakgrund är INTE, jag upprepar, INTE, etablissemangets fel. Det verkar finnas folk som säger att “[vi svenskar] har inte varit tillräckligt bra på att integrera invandrarna som kommer till Sverige, vi har inte lagt tillräckligt med pengar på de invandrartäta områdena osv, och hur man än vrider och vänder på det, så är det ‘svenskarnas fel’.”. Han är innerligt trött på den utgångspunkten. För kommer man till Sverige, då måste man anpassa sig till det svenska samhället. Alltså är det de nyanländas (och deras barns och barnbarns) fel att de inte har “anpassat sig” till det svenska samhället. *applåder från publiken*

Ansvaret läggs först hos politikerna och sedan hos “svenskarna”. Och alla dessa människor som vägrar att anpassa sig. Men om man däremot är Sverigedemokrat, då är allting tryggt.

Sverigedemokraterna avgör ju vad som är svenskt, vad som är svensk och bra kultur, och vad som ska vara en “svensk norm”. Följer man deras regler, oavsett levnadssätt, kommer allt bli bra. Problemet för dem är när man gör det och blir hatad för det. Varför tycker folk att det är så fel med att “vara svensk”?

Sanningen är att de i äkta konspirationsteoretisk anda vänder på frågan om diskriminering och rasism till att handla om påstådd rasism mot svenskar. Maktstrukturen är omvänd, med det svenskhatande politiska etablissemanget i spetsen, som hela tiden diskriminerar svenskar.

I en Sverigedemokratisk värld är den svenska befolkningen homogen. Den ska följa deras definition av svenskhet (dvs inte den där om “alla som känner sig svenska”) och helst följa kristna traditioner i det offentliga. Om man avviker från denna konstruerade norm, t.ex. är nyanländ, muslim eller bög, då bör man anpassa sig själv och sin livsstil och hålla det avvikande beteendet privat. Då kan man inte hålla på och gifta sig med personer med samma könsidentitet (fientligt mot den svenskkristna traditionen), försöka lära sina barn att tala sitt modersmål (fientligt mot det svenska språket som samhällsbärande språk) eller utöva sin islamska tro (fientligt mot det svenska samhället, islam är ju inte en religion, det är ett politiskt system som ämnar att förstöra världen).

Och så säger de att de inte är fientliga. Det är alltså resten av samhället som är fientligt. Alla som inte är Sverigedemokrater är svenskfientliga.

Leave a Reply